ریکاوری عکس های پاک شده

در صورت پاک شدن نا خواسته عکس ها، فیلم ها و اطلاعات موجود در دوربین و یا فلش مموری  شما ، کادر هامون با در اختیار داشتن نرم افزارهای کاربردی قدرتمند قادر به بازگردادن اکثر اطلاعات شما خواهند بود.